خبرگزاری مساجد ایران واهل بیت/کانون مسجدشهدا امام سجاد

این وبلاگ به انتشار اخبار مساجد و همچنین زندگی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) میپردازد. متعلق به کانون فرهنگی هنری شهدای امام سجاد قم